Fotoprotocol

Protocol gebruik beeldmateriaal, website en social media

 

VG De Beerpiëp beheert de website www.debeerpiep.nl

 

Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging en de evenementen die VG De Beerpiëp organiseert. Deze informatie is bestemd
  voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;
•  Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij VG De Beerpiëp. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of
  gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van
  VG De Beerpiëp;
Tijdens alle activiteiten door de Beerpiëp georganiseerd mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden, ouders/verzorgers van leden en
  derden;
Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch
  worden zij hierover ingelicht;
Voor opnamen die louter voor eigen gebruik zijn bedoeld , gelden geen nadere bepalingen. VG De Beerpiëp aanvaard geen enkele aansprakelijkheid
  hiervoor;
Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van VG De Beerpiëp, als de ouders/verzorgers hier tegen bezwaar hebben
  gemaakt;
Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij VG De Beerpiëp, zoals leden van het bestuur en commissieleden.
  Als de betreffende persoon het hiermee niet eens is, wordt de achternaam alsnog verwijderd;
Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor VG De Beerpiëp, zoals leden van bestuur en
  commissieleden;
Als ouder/verzorger problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te
  verwijderen;
Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dan wel beeldmateriaal van hun kind(eren),
  dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening
  gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de website, facebook-pagina en andere eigen social media.

 

 

 Correspondentieadres:       Aangesjloate beej 
        BCL
Stationsstraat 2A   Privacy Verklaring  
5935 RA Steijl   Protocol gebruik beeldmateriaal, website en social media
T: 077-3733163       
E: info@debeerpiep.nl   © V.G. De Beerpiëp 2021